دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

دهمین سمپوزیوم پیشرفت¬های علوم و تکنولوژی طبق روال سالهای گذشته در قالب 4 کمیسیون در سال 1394 توسط موسسه آموزش عالی خاوران و با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با بخشنامه شماره: 3/168216 مورخ:1393/9/11 برگزار شد.
1. همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات آذر1394
2. همایش ملی مهندسی برق و مخابرات و پژوهشهای نیاز محور آذر1394
3. مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور دی1394
4. ھمایش ملی معماری ، شهرسازی و پژوھشھای نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوھش ھای کاربردی بهمن 1394
این همایش های ملی نیز همانند سالهای گذشته با سخنرانی اساتید ارجمندی مانند جناب آقای دکتر باقری(دانشیار دانشگاه ریرسون کانادا) جناب آقای دکتر تقوی(مشاور محترم وزیر بهداشت)، سخنراني جناب آقاي دکتر حسین¬نژاد(معاونت محترم معماری و شهرسازی شهرداری مشهد)، جناب آقاي دکتر کاظمی( معاونت محترم پذیرش-آموزش سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی) همراه بود.
تعدادی از مقالات این سمپوزیوم که شرایط لازم را برای چاپ در ژورنالهای حامی داشتند، در ژورنال های بین المللی حامی به چاپ رسیدند.