با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

طبق مکاتبات انجام شده با پایگاه  ISC مقالات منتخب سمپوزیوم یازدهم در این پایگاه ثبت خواهند شد.

در حال حاضر اطلاعات همایش های 1395 بر روی سایت این پایگاه قرار گرفته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

 

همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوترآینده پژوهشی-سرزمین پایدار

 

کد اختصاصی: 

95161-01908