با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

اولین گروه مقالات ساستک 9 در ژورنال IJSET به چاپ رسید.

اولین گروه مقالات ساستک 9 در ژورنال IJSET به چاپ رسید.

http://ijset.com/ijset/index.php/issue-archive/v4/volume-4-issue-5

15مقاله از گروه دوم و  سوم نیز تا پایان اردیبهشت ماه به چاپ خواهند رسید.

Pitch Detection of Speech Signal Using Wavelet Transform (Amin Shadravan Lalezari, Jalil Shirazi)

Tehran Subway Tunnel Settlement Analysis by Using Analytical, Experimental and Numerical Methods (Case Study: Station of Imam AliUniversity (Javad Sadeghi , Hadi Hamidian Shourmasti)

Accurate Hybrid Method for Rapid Fault Detection, Classification and Location in Transmission Lines using Wavelet Transform and ANNs (Kamran Hosseini)

A New Approach in Wireless Sensor Network Fingerprinting Localization by Affinity Propagation and K-Nearest Neighbor Method (Pejman abdollahzadeh karegar)

Add a New Input to Neural Network with Genetic Learning Algorithm to Improve Short-Term Load Forecasting (Vahideh Miryazdi, Mohammad Ghasemzadeh, Ali Mohammad Latif)