با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

با توجه به مکاتبات انجام گرفته مقالات منتخب همایش در پایگاه ISC ثبت می شوند. 

اطلاعات این همایش در حال حاضر در سایت این پایگاه قابل مشاهده می باشد.

مشاهده

کد اختصاصی:

95161-01906