با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

معرفی سم‍‍پوزیم ها

راهنمای ثبت نام

اخبار

ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

مقالات برگزیده سمپوزیوم یازدهم در پایگاه ISC ثبت خواهند شد.

ادامه مطلب

ثبت مقالات منتخب در پایگاه ISC

مقالات منتخب همایش در پایگاه ISC ثبت می شوند.

ادامه مطلب

ویدیئو کنفرانس

امکان حضور و ارائه مقاله در همایش به صورت ویدیئو کنفراسی

ادامه مطلب

ویدیئو کنفرانس

امکان حضور و ارائه مقاله در همایش به صورت ویدیئو کنفرانسی

ادامه مطلب

شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی معماری و شهرسازی از اول شهریور ماه می باشد.

ادامه مطلب

شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی عمران از اول شهریور ماه می باشد.

ادامه مطلب

شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی برق از اول شهریور ماه می باشد.

ادامه مطلب

شروع ارسال مقاله

زمان ارسال مقاله به همایش ملی کامپیوتر از اول شهریور ماه می باشد.

ادامه مطلب

سخنرانی جناب آقای دکتر قزل سوفلو در افتتاحیه همایش ملی عمران و پژوهش های نیازمحور

سخنرانی جناب آقای دکتر قزل سوفلو ریاست محترم پژوهشکده محیط های خشک

ادامه مطلب

چاپ مقالات برتر در ژورنال های حامی

مقالات برتر همایش در ژورنال های حامی به چاپ خواهند سید.

ادامه مطلب