با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

گالری عکس

جهت مشاهده عکس های کلیه همایش های زیر مجموعه سمپوزیوم پیشرفت های علوم وتکنولوزی SASTech که هر ساله توسط موسسه آموزش عالی خاوران برگزار می گردد به گالری عکس دانشگاه مراجعه فرمایید.