با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات"

 • زمان هاي همايش
 • مهلت ارسال متن كامل مقاله: 94/8/28
 • اعلام نتايج داوري مقالات: حداكثر يك هفته پس از ارسال مقاله
 • آخرين مهلت ثبت نام: 94/9/1
 • تاريخ برگزاري همايش 94/9/5
 • نکات مهم:
 • 1. نتیجه داوری و پذیرش اولیه مقالات، یک هفته پس از دریافت مقاله اعلام می‌گردد

  2. نامه رسمي سمپوزيوم مبني بر پذيرش قطعي مقالات يك هفته پس از تكميل ثبت نام ارايه مي گردد.

  3. گواهی ارائه مقاله منوط به شرکت حضوری در همایش می‌باشد در غیر اینصورت فقط گواهی پذیرش به نویسندگان تعلق می‌گیرد.

  4. تنها مقالاتی مورد داوری قرار می‌گیرند که مطابق با فرمت تعیین شده تنظیم و ارسال گردند.