با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

پشتیبان مالی

موسسه آموزش عالی خاوران برای آندسته از مقالاتی که در مجموعه سمپوزیوم های پیشرفت های علوم و تکنولوژی ارائه شوند و جنبه کاربردی و یا تولیدی دارند،پشتیبان مالی فراهم خواهد کرد.