با مجوز رسمی از
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مطابق با بخشنامه
شماره: 3/168216
مورخ:1393/9/11
دانلود بخش نامه
راهنمای ثبت نام همایش
دانلود
------------
کلیه گواهینامه های
سمپوزیوم دارای هولگرام
امنیتی و
کد اختصاصی می باشند.

-----------
مزایای ارسال مقاله
و شرکت در همایش ملی
اطلاعات بیشتر
-----------
در تلگرام
به ما بپیوندید
telegram.me/sastech
--------------
ثبت همایش های دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در پایگاه ISC

مقالات چاپ شده در ژورنال های حامی در همایش 9thSASTech

No Title Author/s
1- Pitch Detection of Speech Signal Using Wavelet Transform Amin Shadravan Lalezari, Jalil Shirazi
2- Tehran Subway Tunnel Settlement Analysis by Using Analytical, Experimental and Numerical Methods (Case Study: Station of Imam AliUniversity) Javad Sadeghi , Hadi Hamidian Shourmasti
3- Accurate Hybrid Method for Rapid Fault Detection, Classification and Location in Transmission Lines using Wavelet Transform and ANNs Kamran Hosseini
4- A New Approach in Wireless Sensor Network Fingerprinting Localization by Affinity Propagation and K-Nearest Neighbor Method Pejman abdollahzadeh karegar
5- Add a New Input to Neural Network with Genetic Learning Algorithm to Improve Short-Term Load Forecasting Vahideh Miryazdi, Mohammad Ghasemzadeh, Ali Mohammad Latif